UML 2: Обьект хандлагат шинжилгээ ба түүний хэрэглээ

Зохиогч:   Б.Батзолбоо

Хамтран зохиогч: [Б.Батзолбоо:D.SW15]

Улсын бүртгэлийн дугаар: 9458

Олгосон огноо: 2018-05-04

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: UML 2: Обьект хандлагат шинжилгээ ба түүний хэрэглээ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Б.Батзолбоо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020