Манай эрдэмтэд

Зохиогч:   Б.Отгонбаяр

Хамтран зохиогч: [Б.Отгонбаяр:J.RC01]

Улсын бүртгэлийн дугаар: 978-99978-57-18-7

Олгосон огноо: 2018-05-23

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар:

Монгол улсад дээд боловсролтой холбоо, мэдээллийн үндэсний мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 50 жилийн ойд зориулан хэвлэгдэж байгаа ШУТИС-ын МАНАЙ ЭРДЭМТЭД цуврал номын 65 дугаарт миний 1976-2016 оны хоорондох судалгаа эрдэм шинжилгээний хэвлэгдсэн бүтээлийн түүвэр өгүүллүүдээс  эмхэтгэн гаргасан.

Энэхүү номонд 1976-2016 оны хооронд хийсэн судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг тусгасан олон улсын болон үндэсний, их дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурлын болон сэтгүүлийн түүвэр өгүүллүүдийг тусгасан. 

Түлхүүр үг: #утасгүй холбоо #найдваржилт #LTE #граф #нөөц хуваарилалт
Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Б.Отгонбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020