Гүн газардуулсан нейтральтай 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд тусгаарлагчийг байрлуулах арга

Зохиогч:   М.Баттулга

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: 2619

Олгосон огноо: 2016-07-08

Оюуний өмчийн төрөл: Ашигтай загвар

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Гүн газардуулсан нейтральтай 15 кВ-ын ЦДАШ-д тусгаарлагчийг байрлуулах арга ялгаа нь шугамын тасралт саатлыг бууруулах зорилгоор хөндлөвчийг тулгуурын оройн төгсгөлөөс 350 мм-д байрлуулж, уг хөндлөвчийн хоёр талын үзүүрт хавчаар болон ээмгээр дамжуулан хөндийрүүлэгч буюу ПС-70 маягийн дүүжин тусгаарлагчийг дүүжилнэ.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020