Хэвлэлийн материал судлал

Зохиогч:   Д.Дамдинсүрэн

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: №3914 2010/149

Олгосон огноо: 2014-10-23

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Хэвлэлийн технологийн мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнуудад болон хэвлэлийн үйлдвэрлнл, үйлчилгээ эрхэлж буй иженер техникийн ажилтуудад зориулсан суроах бичиг болно. 

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Д.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020