Тэргүүний залуу эмэгтэй эрдэмтэн алтан медаль

Зохиогч:   Ч.ОЮУНЖАРГАЛ

Хамтран зохиогч: [Ц.Отгонбаяр:A.ED44]

Улсын бүртгэлийн дугаар: 2014,1

Олгосон огноо: 2014-10-26

Оюуний өмчийн төрөл: Бүтээгдэхүүний загвар

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Эрдэм судалгааны ажил нь гадаад, дотоодод үнэлэгдсэн, улс нийгэмдээ ихээнэх ач холбогдолтой бүтээл туурьваж буй 60-аас доош насны эмэгтэй эрдэмтэдийн бүтээлийг үнэлж хүндэтгэн олгох медаль юм.

Энэхүү медалийг "Монголын оюунлаг эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийн холбоо"ТББ эзэмших бөгөөд 2014,05,30 өдрийн 2-р чуулганаараа мепаль эхний эзэддээ очсон болно.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020