Электрон даралт хэмжигч

Зохиогч:   Г.ЗОРИГТ

Хамтран зохиогч: [Г.Баяр:J.IT22],[Г.ЗОРИГТ:F.PH10],[Н.Чулуунбанди:J.RC09],[Ч.Батчулуун:J.ES02],[Ц.Хүрэлбаатар:J.EE14],[Б.Сүхбат:J.ES01]

Улсын бүртгэлийн дугаар: 6585

Олгосон огноо: 2015-09-06

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар:  Физикийн электрон лабораторийн төхөөрөмж

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Г.ЗОРИГТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019