."TinyOS-NesC-1.0"

Зохиогч:   Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран зохиогч: Д.Эрдэнэчимэг,[Н.ЧУЛУУНБААТАР :D.HW10],[Т.Амартүвшин:J.EE20],[Д.Энхзул:J.EE16]

Улсын бүртгэлийн дугаар: №9394

Олгосон огноо: 2018-04-04

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар:

Тус програм хангамж нь хүний өдөр тутмын эрүүл мэндийг тандан хянах зориулалттай өдөр тутмын эрүүл мэндийн хяналтын зүүдэг төхөөрөмж (Холтер төхөөрөмж)-д зориулсан болно. MSP430 микроконтроллёрт суурилсан, TinyOS үйлдлийн систем ашиглан NesC програмчлалын хэлийн тусламжтайгаар хүний зүрхний хэмнэл, хөдөлгөөний төрөл, идэвхийг илэрхийлэх холтер төхөөрөмжөөс ирсэн мэдээллийн шуугианыг шүүж, өсгөн утасгүйгээр дамжуулах, эсвэл SD картанд боловсруулалт хийн хадгалах зориулалттай системийн програм хангамжийг хөгжүүлсэн болно..

Түлхүүр үг: #TinyOs #микрокрнтроллер #эрүүл мэндийн хяналт #NesC

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020