“Practical English”

Зохиогч:   С.Бархас

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: 8589

Олгосон огноо: 2017-05-05

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар:

МУБИС-ийн харьяа Архангай дахь Багшийн коллежийн оюутнууд, мөн насанд хүрэгчдийн  англи хэлний мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор энэхүү сурах бичгийг бичиж, 2004 онд хэвлүүлсэн.

Сурах бичигтээ “People”, “Tourism”, “Communication and technology”, “Business”, “Social life”, “The world around us” гэсэн гадаад  хэлний сургалтад өргөн хэрэглэгддэг бүлэг сэдвүүдийг багтаасан ба бүлэг сэдэв бүр  хэлний үндсэн  чадварууд болох сонсох, унших, бичих, ярих чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн   харилцан яриа, сэдвээ бататгах дасгал даалгавар, холбогдох үг хэллэг,  хэл зүйн дүрмүүд,  үгийн баялагаа нэмэгдүүлэх, хэлний чадвараа дээшлүүлэх   текстуудыг агуулсан  дэд сэдвүүдтэй болно. 

Түлхүүр үг: #tourism #business #people #communication and technology

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: С.Бархас

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019