Аянгын гүйдлийн параметрийг хэмжигч соронзон бүртгэгч

Зохиогч:   М.Хуягдорж

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: Гэрчилгээ № 13805

Олгосон огноо: 2087-05-13

Оюуний өмчийн төрөл: Бүтээгдэхүүний загвар

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Өндөр хүчдэлийн шугамд аянга буух магадлалыг судлах багаж

Түлхүүр үг: #Аянга
Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: М.Хуягдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020