Веб хөгжүүлэлтийн үндэс

Зохиогч:   Б.Гүндсамбуу

Хамтран зохиогч: [Б.Гүндсамбуу:D.SW69]

Улсын бүртгэлийн дугаар: 10792

Олгосон огноо: 2019-08-15

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар:

Агуулга
  • HTML
  • CSS
  • JS
  • jQuery
  • Responsive design
  • Bootstrap
  • GitHub

Түлхүүр үг: #CSS #Bootstrap #HTML #jQuery #JS #responsive design #gitHub

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Б.Гүндсамбуу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020