Улаанбаатар хотын гэрэлтүүлгийн менежментийг сайжруулах мастер төлөвлөгөө

Зохиогч:   С.Адарсүрэн

Хамтран зохиогч: [Ч.Нацагдорж:M.AU01],[Б.Мандах:M.AU02],[Ж.Арслан:M.AU08],[Ө.Баярмаа:M.AU31],[С.Адарсүрэн:M.AU22]

Улсын бүртгэлийн дугаар: №2009/232

Олгосон огноо: 2009-10-01

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Улаанбаатар хотын гэрэлтүүлгийн менежментийг сайжруулах мастер төлөвлөгөөг боловсруулсан.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: С.Адарсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020