Чийгшлийн мэдрүүр ашиглан орчны чийгшил хэмжих лабораторийн төхөөрөмж ба хэмжилтийн арга

Зохиогч:   Ц.Сугир

Хамтран зохиогч: Б.Зоригтбаатар, Д.Эрдэнэчимэг, А.Батмөнх, Ц.Сугир, Н.Чулуунбаатар, Л.Үүрцайх

Улсын бүртгэлийн дугаар: 2574

Олгосон огноо: 2016-07-05

Оюуний өмчийн төрөл: Ашигтай загвар

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Энэхүү бүтээл нь Мэдрүүр ба түүний хэрэглээ хичээлийн сургалтын төхөөрөмж юм.

Түлхүүр үг: #агаарын чийг #чийгшил #чийг хэмжих

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Ц.Сугир

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019