"LED_MMS"

Зохиогч:   Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран зохиогч: Д.Эрдэнэчимэг,[Н.ЧУЛУУНБААТАР :D.HW10],[Ц.Сугир :D.HW17]

Улсын бүртгэлийн дугаар: №9395,

Олгосон огноо: 2018-04-04

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар:

Тус “LED_MMS”  програм хангамж нь RENESAS бүлгийн микроконтроллёрт суурилсан, гадаа орчинд ажиллах RGY өнгөт LED  матрицан дэлгэцэн  мэдээллийн самбарт баталгаат хэмжих хэрэгслийн тусламжтайгаар салхины эрч, агаарын хэм, салхины зонхилох чиглэл, агаарын харьцангуй чийг зэргийг хэмжин SD  картанд хадгалах, бодит хугацаан горимоор дамжуулахад зориулалттайгаар бүтээсэн төв тооцоолуурын програм хангамж юм. 

Түлхүүр үг: #микроконтроллер #орчны мэдээлэл #мэдээллийн самбар

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020