Play D&B

Зохиогч:   Б.Сод-Од

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: 9031

Олгосон огноо: 2017-09-05

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Ил уурхайн өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем нь өгөгдөлийг бүртгэх, цуглуулах, боловсруулах, өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын дизайн болон гүйцэтгэлд хурдан хугацаанд дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах болон дараагийн өрөмдлөг тэсэлгээний дизайныг сайжруулах, уурхайн үйл ажиллагааг үр ашигтайгаар хөтлөх боломжийг таньд олгоно.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Б.Сод-Од

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020