Туршилт эрдэм шинжилгээний универсаль төхөөрөмж: Хамтын бүтээл,

Зохиогч:   Б.Отгонбаяр

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: Гэрчилгээ.-№16667

Олгосон огноо: 2008-10-04

Оюуний өмчийн төрөл: Бүтээгдэхүүний загвар

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Энэхүү төхөөрөмж нь нэгдсэн тэжээлтэй, агуургын, давтамжийн, фазын модуляц, түүний төрлүүдийг оюутнууд судлахад зориулагдсан. Уг төхөөрөмжийг ашиглан нэгэн зэрэг лабораторийн олон ажлуудыг хийлгэх боломжтой, модуляцийн төрлүүдээс хамааруулан спектр бүтцийг судлах боломжтой.

Түлхүүр үг: #ИКМ #АМ #ДМ #ФМ #модем

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Б.Отгонбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020