Хуудаст офсет хэвлэлод гарах хүндрэлүүд ба арилгах арга

Зохиогч:   Д.Дамдинсүрэн

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: №4094 2010/328

Олгосон огноо: 2010-10-20

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн практикт хуудаст офсет хэвлэлийн машин дээр хэвлэлийн бүтээгдэхүүн хэвлэж байхад аливаа бэрхшээл хүндрэлүүд тохиолддог. Хэвлэх явцад гарах согогуудын учир шалтгаан, тэдгээрийг арилгах арга замын талаар тусгасан нэн хэрэгцээтэй бүтээл болно.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Д.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020