Play Dispatch

Зохиогч:   Б.Сод-Од

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: 9032

Олгосон огноо: 2017-09-05

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Радио дамжуулагч бүхий уурхайн диспетчерийн систем нь уурхайн тоног төхөөрөмжүүдийн тухайн ээлжийн үйл ажиллагааг бодит цагийн горимд бүртгэх, хянах, цугларсан мэдээллийг уурхайн бүтээгдэхүүн гаргалтын менежментийн систем рүү шилжүүлэх уурхайн үйл ажиллагааг үр ашигтайгаар хөтлөн явуулах боломжийг таньд олгоно. 

Play Dispatch – Радио Системийн давуу тал:
Тээврийн хэрэгсэлүүдэд радио дамжуулагч бүхий рейс бүртгэлийн төхөөрөмж суурилуулах бөгөөд энэ нь уурхайн бүтээгдэхүүн гаргалтын процессыг илүү өндөр нарийвчилалтайгаар бүртгэх боломжыг таньд олгоно.
 Тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн радио станц дамжуулалт бүхий динамик талбарыг ашиглан хурдан, хялбар байдлаар бүртгэнэ. 
Тухайн ээлжийн бүтээлийн болон тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийг ойролцоо бодит цагийн горимд бүртгэх бөгөөд үр дүнг график байдлаар энгийн ойлгомжтойгоор хянах боломжыг олгоно.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Б.Сод-Од

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020