Хэв бэлтгэх технологи

Зохиогч:   Д.Дамдинсүрэн

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: 2014/533

Олгосон огноо: 2014-10-23

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологийн хөгжлийн нэгэн жишээ болсон хэв бэлтгэх технологит гарсан шинэ чиг хандлагыг тусган шинээр бичсэн сурах бичиг болно. Уг сурах бичигт хэв бэлтгэр орчин үеийн аналог технологи, түүнд хэрэнглэгдэх материал тоног төхөөрөмж, мөн хэв бэлтгэх тоон технологийн талаар дэлгнжэрэнгүй бичсэн. 

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Д.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020