The analysis of transport layer protocols for multimedia traffic  
ҮДСБ-ЫН CDIO ЗАГВАРЫН ДАГУУ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДАЛД  
Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй  
CY8C4245-AXI483 микроконтроллёр дээр суурилсан тоон шүүлтүүрийн хэрэгжүүлэлт  
Дэд станцын хянагч роботын зам төлөвлөлт  
STM32F4Discovery board ашигласан тоон шүүлтүүрийн хэрэгжүүлэлт  
Shepherding algorithm of multi-mobile robot system  
Архитектор Б.Дамбийнямын уран бүтээлээс  
Isolation and identification of yeasts from airag (koumiss) and khoormog, traditional drinks of mongolia  
Analysis on information potential in the information network  
Electrical circuits transfer funcftion for information potential determination  
Two-port circuits transfer function for information potential determination  
Дууны дохиог Калман шүүр ашиглан шүүх нь  
Металл хийцийн найрлагын цэвэршлийг тодорхойлох асуудалд  
Optoelectrical Characterization of Infrared Photodetector Fabricated on Ge-on-Si Substrate  
High Performance ESD/Surge Protection Capability of Bidirectional Flip Chip Transient Voltage Suppression Diodes  
Монголын төмөр замын зам хэмжигч вагонд автоматжуулсан хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх нь  
Хөдөлгөөн дагах камерын систем  
Өндөр хурдтай зайн мэдрүүрийг (CCD) динамик хэмжилтэнд хэрэглэх нь  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019