Чөмөгний тосны баяжмалын биологийн үзүүлэлт  
Шар яргуй ургамлын фитохимийн судалгааны үр дүнгээс  
Говийн хэрээн нүд жимсний биологийн идэвхит нэгдлийн судалгаа  
Алтайн далан хальс ургамлын жимсний фитохимийн судалгаа  
Зүүн гарын гоёоны фитохимийн судалгааны үр дүнгээс  
Яргуйн фитохимийн судалгааны үр дүнгээс  
Шивнүүрийн чөмөгний тосны судалгааны дүн  
Кофены үрийн химийн найрлага хуурах үед өөрчлөгдөх нь  
Ацан ажигана ургамлын үндэсний фитохимийн судалгаа  
Малын наралтай өөхлөг эдийн химийн найрлагын судалгааны үр дүн  
Туулайн тагнай ургамлын фитохимийн судалгааны үр дүнгээс  
WDM-TDM PON сүлжээний долгионы урт болон зурвас хуваарилалтын арга  
WDM-TDM PON сүлжээний зурвас хуваарилалтын арга  
Инженерийн удиртгал хичээлийн сургалтын үр дүнд хийсэн дүн шинжилгээ  
ДАМЖУУЛЛЫН ТҮВШНИЙ ПРОТОКОЛД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮНГҮҮД  
The analysis of transport layer protocols for multimedia traffic  
ҮДСБ-ЫН CDIO ЗАГВАРЫН ДАГУУ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДАЛД  
Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй  
CY8C4245-AXI483 микроконтроллёр дээр суурилсан тоон шүүлтүүрийн хэрэгжүүлэлт  
Дэд станцын хянагч роботын зам төлөвлөлт  
STM32F4Discovery board ашигласан тоон шүүлтүүрийн хэрэгжүүлэлт  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019