Wavelength channel minimization-based energy-aware mechanism in a multichannel EPON  
Sleep-based Energy-efficient DBA in an EPON using the Controlling Mechanism for an ONU’s Buffer Occupancy and Packet Delay  
ШУТИС дах япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд  
“Хятад хэлний угтвар үг өгүүлбэрт илрэх бүтцийн судалгаа”  
Техник технологийн зарим толь бичигт хийсэн ажиглалт  
ШУТИС дахь япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд  
Япон, монгол хэлний хүндэтгэлийн үг хэллэг  
СЭЛБЭ ГОЛЫН ОРЧНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА  
ОЛОН НИЙТИЙН НОГООН ОРОН ЗАЙН ХҮРТЭЭМЖИЙН СУДАЛГАА  
The Study of Exploitability Air Pollution Measurement Devices  
Оюутнуудын санаачилсан экологид ээлтэй ''EcUb'' сууц  
Монгол Улсын харилцаа холбооны салбарыг зах зээлд шилжүүлсэн туршлага  
ГУДАМЖНЫ ОРОН ЗАЙН ДИЗАЙНЫ СУДАЛГАА  
ПАССИВ БАРИЛГА  
Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний дээж зөөх роботын зам төлөвлөлт  
RESULTS OF PHYTOCHEMICAL STUDY OF CISTANCHE DESERTICOLA  
Зөгийн жилийний биологийн идэвхт нэгдлийн судалгаа  
Зүүн гарын гоёо ургамлын биологийн идэвхт нэгдлийн судалгаа  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019