Монгол, япон хэлний тэмдэг нэр, нэр ба үйл язгуураас бүтэх нь  
EPON сүлжээн дэх энергийн үр ашигтай зурвасын хуваарилалт  
Хүүхдийн Хөдөлгөөний Хурдыг тодорхойлох нь  
Near Real-time Tracking Mechanism for ONU's Service Performance  
Wavelength channel minimization-based energy-aware mechanism in a multichannel EPON  
Sleep-based Energy-efficient DBA in an EPON using the Controlling Mechanism for an ONU’s Buffer Occupancy and Packet Delay  
ШУТИС дах япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд  
“Хятад хэлний угтвар үг өгүүлбэрт илрэх бүтцийн судалгаа”  
Техник технологийн зарим толь бичигт хийсэн ажиглалт  
ШУТИС дахь япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд  
Япон, монгол хэлний хүндэтгэлийн үг хэллэг  
СЭЛБЭ ГОЛЫН ОРЧНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА  
ОЛОН НИЙТИЙН НОГООН ОРОН ЗАЙН ХҮРТЭЭМЖИЙН СУДАЛГАА  
The Study of Exploitability Air Pollution Measurement Devices  
Оюутнуудын санаачилсан экологид ээлтэй ''EcUb'' сууц  
Монгол Улсын харилцаа холбооны салбарыг зах зээлд шилжүүлсэн туршлага  
ГУДАМЖНЫ ОРОН ЗАЙН ДИЗАЙНЫ СУДАЛГАА  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020