СТЕРЕО ДҮРСНЭЭС ХӨДӨЛГӨӨНИЙ КООРДИНАТЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
ТЭНЦВЭРИЙГ АЛДАГДУУЛАХ НӨЛӨӨГ БУУРУУЛАХ ТӨЛӨВИЙН ГЭДРЭГ ХОЛБООНЫ УДИРДЛАГЫН СУДАЛГАА  
Modeling and Control of Unbalanced Single-Propeller System on Single Axis  
ДҮРСНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ ДЭЭР СУУРИЛСАН ТӨЛӨВИЙН ГЭДРЭГ ХОЛБООНЫ АРГААР СИСТЕМИЙГ ТОГТВОРЖУУЛАХ СИМУЛЯЦИ  
Обьектын бодит хугацааны гурван хэмжээст хөдөлгөөний зураглалыг үүсгэх судалгаа  
Стерео дүрс боловсруулалт дээр суурилсан тэнцвэржилтийн системийн судалгаа  
Сайн программ хангамжийн инженерчлэлийн судалгааны өгүүлэл бичих  
신토픽의 문제점 및 개선방안 –쓰기 영역을 중심으로-  
Effect of a SiO₂ Anti-reflection Layer on the Optoelectronic Properties of Germanium Metal-Semiconductor-Metal Photodetectors  
Graphene/Ge Schottky Junction Based IR Photodetectors  
Model of communication using information entropy  
Multiple regression analysis on information potential  
Хэлц хэллэгийн хэрэглээний асуудалд  
Монгол, япон хэлний тэмдэг нэр, нэр ба үйл язгуураас бүтэх нь  
EPON сүлжээн дэх энергийн үр ашигтай зурвасын хуваарилалт  
Хүүхдийн Хөдөлгөөний Хурдыг тодорхойлох нь  
Near Real-time Tracking Mechanism for ONU's Service Performance  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019