Modeling and Control of Unbalanced Single-Propeller System on Single Axis  
Тэнцвэргүй дүүжингийн PID болон төлөвийн орны удирлага  
Stereo Vision Based Balancing System Results  
Disturbance Rejection Control for Unbalanced Double-Propeller System on Single Axis  
СТЕРЕО ДҮРС БОЛОВСРУУЛАЛТ ДЭЭР СУУРИЛСАН PID УДИРДЛАГАТАЙ ТЭНЦВЭРЖИЛТИЙН СИСТЕМ  
State Feedback Control of Unbalanced Seesaw  
State feedback control simulation of quadcopter model  
СТЕРЕО ДҮРСНЭЭС ХӨДӨЛГӨӨНИЙ КООРДИНАТЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
ТЭНЦВЭРИЙГ АЛДАГДУУЛАХ НӨЛӨӨГ БУУРУУЛАХ ТӨЛӨВИЙН ГЭДРЭГ ХОЛБООНЫ УДИРДЛАГЫН СУДАЛГАА  
Modeling and Control of Unbalanced Single-Propeller System on Single Axis  
ДҮРСНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ ДЭЭР СУУРИЛСАН ТӨЛӨВИЙН ГЭДРЭГ ХОЛБООНЫ АРГААР СИСТЕМИЙГ ТОГТВОРЖУУЛАХ СИМУЛЯЦИ  
Обьектын бодит хугацааны гурван хэмжээст хөдөлгөөний зураглалыг үүсгэх судалгаа  
Стерео дүрс боловсруулалт дээр суурилсан тэнцвэржилтийн системийн судалгаа  
Сайн программ хангамжийн инженерчлэлийн судалгааны өгүүлэл бичих  
신토픽의 문제점 및 개선방안 –쓰기 영역을 중심으로-  
Effect of a SiO₂ Anti-reflection Layer on the Optoelectronic Properties of Germanium Metal-Semiconductor-Metal Photodetectors  
Graphene/Ge Schottky Junction Based IR Photodetectors  
Model of communication using information entropy  
Multiple regression analysis on information potential  
Хэлц хэллэгийн хэрэглээний асуудалд  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020