IEEE 802.11 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН (QoS) ПАРАМЕТРҮҮДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
ҮТП-д паркын бүтцэд нэгдэх үйлдвэрүүдийн технологийн түвшний үнэлгээний арга зүйн асуудалд хийсэн судалгаа  
Үндэсний технологийн хөгжлийн орчинг үнэлэх асуудал (Монголын арьс ширний салбарын жишээн дээр)  
Бүх нийтийн технологийн боловсролын бодит байдал ба хэрэгцээ шаардлага  
Technology level assessment and results  
Science-Technology-Innovation Development Tendency of Mongolian Leather Industry  
WiFi сүлжээ ашиглан хэрэглэгчийн байршил тогтоох ухаалаг утасны программ  
Experimental approach to Pole Placement problem of State Feedback Control for Quadrotor Stabilization in Hovering Mode  
Quadcopter stabilization using state feedback controller by pole placement method  
Дөрвөн сэнстийн тэнцвэржилтэнд төлөвийн орны туйлыг оновчтой байршуулах нь  
ХӨДӨЛГӨӨНТ ОБЪЕКТ ДАГАДАГ РОБОТЫН HOUGH ХУВИРГАЛТЫН АРГАД СУУРИЛСАН СУДАЛГАА  
Pole Placement of State Feedback Control for Quadrotor Stabilization in Hovering mode  
ДӨРВӨН СЭНСТИЙН ТЭНЦВЭРЖИЛТЭНД ТӨЛӨВИЙН ОРНЫ ТУЙЛЫГ ОНОВЧТОЙ БАЙРШУУЛАХ НЬ  
Modeling and Control of Unbalanced Single-Propeller System on Single Axis  
Тэнцвэргүй дүүжингийн PID болон төлөвийн орны удирлага  
Stereo Vision Based Balancing System Results  
Disturbance Rejection Control for Unbalanced Double-Propeller System on Single Axis  
СТЕРЕО ДҮРС БОЛОВСРУУЛАЛТ ДЭЭР СУУРИЛСАН PID УДИРДЛАГАТАЙ ТЭНЦВЭРЖИЛТИЙН СИСТЕМ  
State Feedback Control of Unbalanced Seesaw  
State feedback control simulation of quadcopter model  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019