A Natural computing research team  
Detection of Turboelectricity Tiny Charge in Cable Sensor for Perimeter Fence Security Systems  
Minimal Electric Charge Detection Device for Perimeter Security Systems  
Improvement of Invasion Detection Efficiency of the Automatic Perimeter Security System Using Video Cameras  
Энергийн хэмнэлттэй Зигби модулын хөгжүүлэлт  
A REVIEW AND SYSTEMIZATION OF THE TRADITIONAL MONGOLIAN YURT (GER)  
Feasibility Study of Power Free Sensing System for Freight Train Monitoring  
Analysis of Traffic Safety in Mongolia  
Analysis of Traffic Safety in Mongolia  
МИКРО СУВГААР УРСАХ ШИНГЭН ДЭХ ЭГЭЛ ХЭСГИЙГ ДИЭЛЕКТРОФРОЗЫН АРГААР ЯЛГАХ ЗАГВАР БА СИМУЛЯЦИ  
Тооцооллын хүнд бодлогыг биалгоритмаар шийдэх  
ӨГӨГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ХУГАЦААНЫ ЦУВАА АРГЫГ АШИГЛАН ДАРХАНЫ ДЦС-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭХ ЭНЕРГИЙГ ТААМАГЛАХ СУДАЛГАА  
Цахим жорын систем хөгжүүлэх нь  
Инженерийн удиртгал хичээлийг заах арга туршлага  
СТАТИК ӨГӨГДӨЛД СУУРИЛСАН ЧАТБОТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ  
МЭРГЭЖЛИЙН ҮГ ХЭЛЛЭГ, НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР ТОЛЬ  
The use of the Matlab and Simulation in Communication Systems  
Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр-тогтвортой хөгжил"  
Dynamic Wavelength and Bandwidth allocation algorithm in WDM/TDM PON networks  
Төслийн хичээлүүдээр CDIO ур чадварыг хөгжүүлэх  
Хувь хүний ур чадвар ба төслийн хичээлүүд  
Developing the New Integrated Curriculum in Introduction to Engineering Course  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019