Конструирование технической системы  
Влияние различных факторов на реологические свойства творожного продукта "ааруул"  
Авто зам- тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал  
Цахилгаан соронзон орны хэмжилт, үр дүн  
Modeling of Violin Playing Robot Arm with MATLAB/SIMULINK  
Some feedbacks detected in permafrost rapid thawing in Mongolia  
Computing Along the Axon  
P Systems with Active Membranes and Separation Rules  
Further remarks on P systems with active membranes, separation, merging, and release rules  
Power and Efficiency of Minimal Parallelism in Polarizationless P Systems  
Computational Power of Intramolecular Gene Assembly  
Replicative-Distribution Rules in P Systems with Active Membranes  
Inhibiting/De-inhibiting Rules in P Systems  
Modeling Neural Processes in Lindenmayer Systems  
Computational Efficiency of Intermolecular Gene Assembly  
Spiking Neural P Systems with Extended Rules: Universality and Languages  
Spiking Neural P Systems with Extended Rules  
"CompleXity: Technology for Complex Urban Systems" symposium organized within the HICCS'49 conference  
Characterization of behavioral patterns exploiting description of geographical areas  
Монгол хэлний шинэ дүрмээр бичдэг болсон “700”-н үгийн хэрэглээний судалгаа  
Moodle ашиглан Жолооны дүрмийн шалгалтын системийг боловсруулах нь  
Computational Power of Intramolecular Gene Assembly  
Boolean Circuits and a DNA Algorithm in Membrane Computing  
Computing Along the Axon  
<<
1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019