Бөмбөлөгт гурвалжныг аналитик аргаар ба график аргаар бодох нь  
Бөмбөлөгт гурвалжныг аналитик аргаар ба график аргаар бодох нь  
Тээврийн хэрэгсэл ба экологийн асуудал  
Агаар мандалд автотээврээс ялгарах хорт хий сарних онолын үндэслэл  
Тээврийн хэрэгслийн статистик үзүүлэлтийг үнэлэх зарим асуудал  
<<
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020