Тээврийн хэрэгсэл ба экологийн асуудал  
Агаар мандалд автотээврээс ялгарах хорт хий сарних онолын үндэслэл  
Тээврийн хэрэгслийн статистик үзүүлэлтийг үнэлэх зарим асуудал  
<<
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019