Мөргөлдөх осолд орсон автомашины хурдыг тодорхойлох арга зүйн зарим асуудал  
Мөргөлдөх осолд орсон автомашины хурдыг тодорхойлох арга зүйн зарим асуудал  
Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохион байгуулалт экологийн үзүүлэлтэд нөлөөлөх нь  
Problems of metropolitan traffic organization and ways to solve them  
Гэрлэн дохиог оновчтой хэрэглэх нь  
Шугамын автобусны дугуйн резиний тоосны хаягдлын хэмжээнд хийсэн судалгаа  
Development of a hydraulic model for the modern car fuel injection system “Common Rail” with the use of Dymola/Modelica  
The use of ICT in educational institutions stepped structure Mongolia  
Мэргэжлийн сургалтанд КТК-ийг уламжлалт аргатай хослон хэрэглэх нь  
Studying for Vehicular Emission on-road of Ulaanbaatar  
Studies on the motor vehicle distribution, its increase, and traffic accidents in UB  
Автотээврийн экологи  
Экологийн үзүүлэлтэд нөлөөлөх автотээврийн хэрэгслийн хүчин зүйлсийн судалгаа  
Автотээврийн экологи  
Бөмбөлөгт гурвалжныг аналитик аргаар ба график аргаар бодох нь  
Бөмбөлөгт гурвалжныг аналитик аргаар ба график аргаар бодох нь  
Тээврийн хэрэгсэл ба экологийн асуудал  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019