Автотээврийн эргэлтийн хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах арга зам  
Автотээврийн үндсэн фонд  
Тээвэр холбоог хөгжүүлэх зорилт  
Үйлдвэрийн газрын аж ахуйн тооцоо  
Study of toxic emissions DVS cars on the environment (for example, Ulan-st)  
Автотээврийн экологи  
Study of driver’s reaction time in the route Ulaanbaatar-Baganuur  
Исследование влияния токсичных выбросов автомобильных двигателей на экологию  
Improving Pedestrians Safety by Using the Traffic Conflict Analysis Technique  
Results of Study on Road Traffic Accidents in Relation to Road Condition Between Baganuur and Ulaanbaatar  
Хотын төвийн явган хүний зам ба гарцын аюулгүй байдал  
Psycho-physiological selection of drivers  
Жолоочийн бие сэтгэл зүйн байдал хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь  
Мөргөлдөх осолд орсон автомашины хурдыг тодорхойлох арга зүйн зарим асуудал  
Мөргөлдөх осолд орсон автомашины хурдыг тодорхойлох арга зүйн зарим асуудал  
Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохион байгуулалт экологийн үзүүлэлтэд нөлөөлөх нь  
Problems of metropolitan traffic organization and ways to solve them  
Гэрлэн дохиог оновчтой хэрэглэх нь  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019