Total qualitu management in public University  
Тээврийн логистик системийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал  
Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам  
Хотын доторхи бага оворын микроавтобусны оновчтой зохион байгуулалт  
Хотын доторхи бага оворын микроавтобусны оновчтой зохион байгуулалт  
Дээд боловсролын удирдлагын систем ба логистик  
Эрсдэл болон тодорхойгүй нөхцөлд тээврийн байгууллагад удирдлагын шийдвэр гаргах нь  
Тээврийн логистикийн онол практикийн зарим асуудал  
Автотээвэр социалист уралдаан  
Техник ашиглалтын үзүүлэлтүүдийг сайжруулах арга зам  
Автотээврийн аж ахуйн тооцоо  
Автотээврийн эргэлтийн хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах арга зам  
Автотээврийн үндсэн фонд  
Тээвэр холбоог хөгжүүлэх зорилт  
Үйлдвэрийн газрын аж ахуйн тооцоо  
Study of toxic emissions DVS cars on the environment (for example, Ulan-st)  
Автотээврийн экологи  
Study of driver’s reaction time in the route Ulaanbaatar-Baganuur  
Исследование влияния токсичных выбросов автомобильных двигателей на экологию  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019