Using SVM in Transliteration from Latin into Cyrillic Mongolian  
EFFECT OF SURFACING PROCESS PARAMETERS ON WELD GEOMETRY  
The Graphical Method for Decision of and Its Applications  
Монгол улсыг Азийн бүс нутгийн тээврийн сүлжээнд холбох боломжийн судалгаа  
Монгол улсад тээвэр-логистикийн үйлчилгээг хөгжүүлэх, бүс нутгийн тээврийн сүлжээнд холбох асуудал  
Улаанбаатар хотын хог хаягдалын менежмент, тээвэрлэлтийн зарим асуудал  
Автотээвэрт тээвэр логистикийн үйлчилгээг хөгжүүлэх нь  
Modelling of arbitrary sized nonlinear rod traffic networks with a special network graph  
Ляпуновын функц ашиглан зам тээврийн сүлжээг математик аргаар загварчлах нь  
Монгол улсын ачаа эргэлтийн судалгаа  
Монголын агаарын тээврийн салбарт мэдлэгийн менежментийг төлөвшүүлэх асуудал  
Монголын төмөр замын засварын ажилчдын мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний арга зүйн асуудал  
Total qualitu management in public University  
Тээврийн логистик системийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал  
Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам  
Хотын доторхи бага оворын микроавтобусны оновчтой зохион байгуулалт  
Хотын доторхи бага оворын микроавтобусны оновчтой зохион байгуулалт  
Дээд боловсролын удирдлагын систем ба логистик  
Эрсдэл болон тодорхойгүй нөхцөлд тээврийн байгууллагад удирдлагын шийдвэр гаргах нь  
Тээврийн логистикийн онол практикийн зарим асуудал  
Автотээвэр социалист уралдаан  
Техник ашиглалтын үзүүлэлтүүдийг сайжруулах арга зам  
Автотээврийн аж ахуйн тооцоо  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019