LTE-ийн сүлжээнд хөдөлгөөнт IPTV-ийг дамжуулах систем техникийн судалгаа, түүний үр дүн  
Mapping Identifiers for MCBCS services  
Их сургуулийн цалин хөлсний системийн тулгамдсан зарим асуудал  
Overhead Reduction Methods in Communication between 6LoWPAN and External Node  
NEW PROPOSAL FOR INTERNET MOBILITY ARCHITECTURE DESIGN BASED ON OBJECT IDENTIFIER AND ID LOCATOR SPLIT  
Шаталсан сургалтын технологийн үеийн багшийн хөдөлмөрийн хөлсний үнэлгээ  
Химийн урвалын аргаар метал дахь Гелийн атомын агууламжийг тодорхойлох  
Performance Analysis of MBS Handover for Mobile WiMAX  
Тээрмийн дагуул хүрдэн дэх бөмбөлгийн хөдөлгөөний траекторийг оновчлох асуудалд  
Тээрмийн дагуул хүрдэн дэх нунтаглагч биеийн цохилтын хүчийг тодорхойлох нь  
Тээрмийн дагуул хүрдийг босоо байрлуулах үеийн онцлог.  
Effect of degree of thermal stratification for reducing pressure rise rates in HCCI combustion based on Multi-Zone modeling  
Исследование планетарных шаровых мельниц для измельчения твердых материалов.  
An investigation for improving power performance by VVT effect of Spark Ignition engine by WAVE simulation  
Speech synthesis of the Mongolian Language.  
Speech synthesis of the Mongolian Language.  
Role of speech synthesis in telecommunication and information system  
Исследование планетарных шаровых мельницы для измельчения твердых материалов  
Нүүрсийг нунтаглах шинэ хийцийн тээрмийг үйлдвэрлэж туршсан нь  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019