CBT/TBT  
Долгионы туйлшрал, түүнд туйлшруулагчийн үүрэг  
A Functional Design of BM-SC to Support Mobile IPTV in LTE Network  
LTE-ийн сүлжээнд хөдөлгөөнт IPTV-ийг дамжуулах туршилт судалгааны зарим үр дүн  
LTE-ийн сүлжээнд хөдөлгөөнт IPTV-ийг дамжуулах систем техникийн судалгаа, түүний үр дүн  
An approach to the Modeling of Public Messaging Service  
GPRS/UMTS сүлжээний богино мэдээний (SMS) үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтүүдийн судалгаа  
Интернет протоколд суурилсан тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг монгол улсад нэвтрүүлэх асуудалд  
Analysis of influencing factors and modeling for public messaging service demand of Mongolia  
Internet services and E-commerce in Mongolia  
Spectrum picture of Wireless Broadband Systems  
Исследование модулятора с частотным уплотнением с ортогональными несущими  
WiBro system deployment strategy in Mongolia  
Холболтын техник ба дохиоллын нэр томъёо  
Research on Designing IP PBX based on Embedded System  
LTE-ийн сүлжээнд хөдөлгөөнт IPTV-ийг дамжуулах систем техникийн судалгаа, түүний үр дүн  
Mapping Identifiers for MCBCS services  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019