Металын чанарын хяналт, баталгаажуулалтын систем  
Хивсний үйлдвэрийн бизнесийн орчин, өрсөлдөх чадвар  
Оросын инженерийн дээд боловсролын асуудал  
Ноос боловсруулах үйлдвэр-Монгол хонины удмын сан  
Монголын уран барилгын гоёл чимэглэлийн асуудалд  
Разработка вопросов идейной направленности при изучении графических дисциплин в МонПИ  
Управляемая смена мортрных масел  
Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн оношлогоо  
Тос техникийн ундаа  
Гидроэкскаваторын өвөл цагийн ашиглалтын онцлог  
Автомашины утаатай хаягдах хортой бодисын хэмжээг тодорхойлсон дүн  
Research of possibility to reduce congestion for intersection “Zuun dorvon zam  
Study on Factors affecting to diesel PM emissions  
Determining the Driver’s Reaction time in the Stationary and Real-Life Environments  
Improving Pedestrians Safety by Using the Traffic Conflict Analysis Technique.  
Study of possibility to reduce traffic congestion in intersection “Zuun dorvon zam” by optimizing the traffic light operating time  
2. Results of study on road traffic accidents in relation to road condition between Baganuur and Ulaanbaatar. .  
Барилга замын машины ашиглалтын засвар үйлчилгэээнд хэрэглэх сэлбэг материалын зарцуулалтын жишиг норм  
Selecting the vehicles in Public Transportation routes.  
Барилгын машины шингэн түлшний зарцуулалтын жишиг норм  
Analysis on information potential in the information network  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019