Улаанбаатар хотод байгуулах газрын тоон телевизийн сүлжээний загвар  
Монгол Улсын радио телевизийн сүлжээний өнөөгийн байдал, шинэчлэх шаардлага  
Ku зурвасын хиймэл дагуулын системийг Монголд Нэвтрүүлэх боломж  
Сансрын трасст Ku, Ka, V зурвасын радио долгионы тархалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн судалгаа  
Preliminary design of communication subsystem of Mongolian Ku band broadcasting satellite  
A study on the Application of ISDB-S to future Digital Satellite Broadcasting in Mongolia  
Хүний хурууны хээг МАТЛАБ програм ашиглан таних  
Мөргөлдөх осолд орсон автомашины хурдыг тодорхойлох арга зүйн зарим асуудал  
Interference Cancellation Algorithm for 2x2 MIMO System without Pilot in LTE  
Service Control Algorithm of Providing Efficient Video-on-Demand Service using Hybrid Mechanism  
12. The determing amount of toxic elements that is emitted from car in the Ulaanbaatar city  
Research the recovery of rare earth rhenium from molybdenum concentrate  
Research of controlled crystallization of bismuth-ferrite in silica glasses  
Research of controlled crystallization of bismuth-ferrite in silica glasses  
Автомашины бүхээгний бичил цаг уурт агааржуулалтын системийн нөлөөллийн судалгаа  
Methodology of Experimental Research on Determining the Vehicle Braking Distance and the Results of the Experiment  
Улаанбаатар-Багануурын замд гарч байгаа зам тээврийн ослын шалтгааныг замаас хамааруулан судалсан дүн  
Research of Possibility to Reduce Exhaust Gas Soot by Changing the Diesel Engine to the Diesel-LPG engine of Daewoo BS-106 bus  
Results of study on road traffic accidents in relations to road condition between Baganuur and Ulaanbaatar  
Results of Study on Road Traffic Accidents in Relation to Road Condition Between Baganuur and Ulaanbaatar  
28. Автомашины хөдөлгөөний хурдыг ноормчлох асуудалд  
Методы нормирования скоростей движения автомобилей.  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020