Дизелийн техникийн байдал өөрчлөгдсөн үеийн ажилласан хийн найрлагад шинжилгээ хийх  
Микроавтобусны утааны тортогжилтод хийсэн судалгаа.  
Шугамын автобусны экологийн үнэлгээний асуудалд  
Дизелийн түлшний аппаратурын засвар үйлчилгээг төвлөрүүлье  
ДШХ – ийг биохийгээр ажиллуулах боломж  
Ашиглах ёстой нөөц  
Стирлингийн хөдөлгүүр  
Дизель хөдөлгүүрт машины ашиглалт  
Автотээврийг дизельжүүлэхийн ач холбогдол  
Сургалтын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх програм  
Автотээврийг дизельжүүлэхийн ач холбогдол  
Planetary ball mill motion and forse conditions  
Determining the forse and motion of the milling ball  
Цамхагт краны металл хийцийн төлөв байдлыг оношлох багажны судалгаа  
Цамхагт краны металл хийцийн төлөв байдлыг оношлох багажны судалгаа  
Улаанбаатар хотод байгуулах газрын тоон телевизийн сүлжээний загвар  
Монгол Улсын радио телевизийн сүлжээний өнөөгийн байдал, шинэчлэх шаардлага  
Ku зурвасын хиймэл дагуулын системийг Монголд Нэвтрүүлэх боломж  
Сансрын трасст Ku, Ka, V зурвасын радио долгионы тархалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн судалгаа  
Preliminary design of communication subsystem of Mongolian Ku band broadcasting satellite  
A study on the Application of ISDB-S to future Digital Satellite Broadcasting in Mongolia  
Хүний хурууны хээг МАТЛАБ програм ашиглан таних  
Мөргөлдөх осолд орсон автомашины хурдыг тодорхойлох арга зүйн зарим асуудал  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019