Study on Diesel exhaust PM emissions  
“Механики-ХХI веку” YIII Всероссийская научно- техническая конференция Братск  
К вопросу определения количества резиновой пыли, выбрасиваемой от протектора подержанных шин  
Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохион байгуулалт экологийг үзүүлэлтэд нөлөөлөх нь  
Study for the Optimization of Ventilation for gasifier  
TOYOTA engine sensor faults affects to the engine exhaust CO and CH emissions  
TOYOTA engine sensor faults affects to the engine exhaust CO and CH emissions  
Some Outcome that Surveyed on the to Distinguish Dimension of Poison Gas from Public Bus Engine Dependable from Movement Regimen  
Factors Affecting ToAutomotiveExhaust PM Emissions  
“Wavelet Application FOR Detecting Missing Cylinders”.  
“Wavelet Application FOR Detecting Missing Cylinders”.  
“Study on Some factors affecting to diesel engine pm emissions” .  
”Монголд ашиглаж байгаа зарим дизелийн түлш, бензинд экологийн үнэлгээ тогтоох”.  
”Вейвлет хувиргалт ашиглан цилиндрийн ажиллагааг тодорхойлох нь”  
“ТOYOTA”хөдөлгүүрийн удирдлагын системийн датчикуудын гэмтэл утааны найрлагад нөлөөлөх  
Дугуйт хуягт тээвэрлэгчийн хөдөлгөөний динамик үзүүлэлтийг дээшлүүлэх онолын судалгаа  
“Хөдөлгүүрийн ажиллагаанд агаарын зарцуулга хэмжигчийн гэмтлийн үзүүлэх нөлөө  
“Хөдөлгүүрийн ажиллагаанд хөргөх шингэний датчикийн гэмтлийн үзүүлэх нөлөө”  
“Монгол оронд автомашин ашиглах уур амьсгал, байгаль газар зүйн зарим онцлог”  
”Автотээвэрт дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэсэн түүхэн замнал, цаашдын зорилт”  
”Монголд ашиглаж байгаа зарим бензинд өгөх экологийн үнэлгээ”  
“Япон улсын нийтийн тээврийн тухай”  
”Тоёота хөдөлгүүрийн удирдлагын систем дэх зарим гэмтэл утааны найрлагад нөлөөлөх”  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019