"ЭҮ"-ийн ДС-ын БКЗ-75-39ФБ маягийн уурын зууханд хийсэн дулаан техникийн туршилтын үр дүнгээс  
Багануурын уурхайн нүүрс түлж буй БКЗ-75-39 ФБ зуухны А.Ү.К-ийг тооцох аргачлалыг тодорхойлох асуудал  
Эх орны буудайн гурилын чанар, эрүүл ахуйн судалгааны дүнгээс  
Төрөл бүрийн будааны хэрэглээ, онцлог  
“КВТС-10-150БД” маркийн ус халаах зуухны туршилт судалгааны үр дүнгээс  
“Чихрийн шижин өвчинд адуу үхрийн ясны шөлний нөлөөллийн судалгаа”  
Шар буурцгийн шаарыг боловсруулах технологийн судалгаа  
Investigations of the functionality of new developed diet for diabetes therapy  
Food fortification in Mongolia  
Талх, гурилын чанарын хамаарал  
Research on the effectiveness of introducing a wringing device with disk shafts and its influence on wool scouring  
Байгаль орчноо хамгаалахад инженерүүд бидний оролцоо  
Хаягдал шил ашиглан хөөсөн шил үйлдвэрлэх технологийн судалгаа  
Бетонд хэрэглэж буй химийн нэмэлтийн практик хэрэглээ, зарим үр дүн  
Mathematical model of a problem of optimal location of Mongolian Alphabet on the computer keyboard  
Хэвлэлийн салбарын шинжлэх ухаан ба инноваци  
Бетоны бат бөхөд дүүргэгчийн гадаргуугийн нөлөөлөл  
Монгол хэлний цагаан толгойн үсгийн бичвэр дэх оролцоо  
Цаасны чийг шингээх чадвар  
Усны барилгын инженер -50  
Analysis on the process of water compression of material  
Урвуу дүүжингийн төлөвийн хувьсагчтай загварын гаргалгааны анализ  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019