Deep Learning Approach for Very Similar Objects Recognition Application on Chihuahua and Muffin Problem  
Study of meat cooling process for Mongolian livestock  
Study of meat cooling process for Mongolian livestock  
Result of electromagnetic field measurements at “Thermal Power Plant No.4”  
¬¬¬0,4 кВ-ын хөдөлгүүрийн удирдлага, хамгаалалтыг микроконтроллёрын төхөөрөмж ашиглан гүйцэтгэх  
Framework For Electromagnetic Compatibility In Electric Power Systems  
0.4 кВ-н хөдөлгүүрийн удирдлага, хамгаалалтыг микроконтроллёрын төхөөрөмж ашиглан гүйцэтгэх  
Олон нийтийн газар гар утас хэрэглэгчидийн цэнэг дуусах асуудлыг нарын зайн системээр шийдэх  
Modeling and comparison of inspection robots for substation  
Classification of News by Topic Using Location Data  
High level event identification in social media  
Deriving human activity from geo-located data by ontological and statistical reasoning  
Issue for plagiarism detection in Mongolian language  
Using BlueJ in object oriented programming course  
Газар зохион байгуулалтын хүрээний загвар буюу ISO 19152 стандарт  
Програм зохиогчийн зан төлөвийн судалгаа  
LTE сүлжээний үйлчилгээнүүдийн үр ашгийг дээшлүүлэх зарим боломжийн судалгаа  
Газар доор суурилуулсан хамгаалалтын системийн хөгжүүлэлт  
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗАМЧЛАЛЫГ БОДИТ ХУГАЦААНД ТОДОРХОЙЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАГВАР  
MEMS-Д СУУРИЛСАН ХҮНИЙ БИЕИЙН ИДЭВХТЭЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТАНИХ СУДАЛГАА  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019