“Synthesis, structural and X-ray analysis of Co nanoparticles”  
Crystal structure of zinc oxide nanoparticles  
Characterization of antibacterial polymer films based on PVA and silver nitrate,  
Synthesis and characterization of Co nanoparticles,  
Ферросоронзон бус металын соронзон санамжийн шалгалт  
Вагоны явах ангийг үл эвдэх аргаар оношлох судалгаа  
Нүүрсний үнсний кристалл бүтцийн судалгаа  
ЭД АНГИЙН ХҮЧДЭЛ ТӨВЛӨРСӨН БҮСИЙГ МЕТАЛЫН СОРОНЗОН САНАМЖИЙН АРГААР ҮНЭЛЭХ НЬ  
COMPARISON STUDY OF MONGOLIAN NDT QUALITY INFRASTRUCTURE  
FIRST HUNGARIAN ACTIVE HOUSE, REFURBISHMENT, DYNAMIC THERMAL SIMULATION, ENERGY ANALYSIS  
モンゴル国立科学技術大学における日本語教育  
Ulaanbaatar: Margin(s) and Centre(s)  
Говьсүмбэр аймгийн Шивээ говь сумын салхины нөөцийн судалгаа  
Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь суманд их чадлын салхин парк байгуулах боломж  
Чойр орчимд хийж байгаа салхины нөөцийн судалгаа  
Монголчуудын газар эзэмшлийн зан үйлийн онцлог  
Цахилгаан хэлхээний анализд симуляци хэрэглэх нь  
Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын харьцуулсан судалгаа  
Агаарын шугамуудын чадлын урсгалыг статик тогтворжилтын тооцооны аргаар тодорхойлох нь, түүнийг нэмэгдүүлэх арга замууд  
IPSEpro программ хангамжийг ДЦС-ын “Дулааны зарчмын схем”-ийн тооцоололд ашигласан үр дүнгээс  
IPSEpro программ хангамжийг ДЦС-ын үндсэн болон туслах тоноглолын загварчлал болон тооцоололд ашигласан үр дүнгээс  
<<
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019