Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь  
Some Feedbacks Detected in Permafrost Rapid Thawing in Mongolia  
Нанокомпозит  
Нанотехнологи дахь Квант эффект  
Квант бүтцүүд: Нанокластер ба квант цэг  
Байгаль өөрөө нанотехнологич  
Говийн бүсийн ургамлын усан хангамжийн онцлогийг гидрогеологийн үүднээс ангилах нь  
Говийн бүсийн ургамлын усан хангамжийн онцлогийг гидрогеологийн үүднээс ангилах нь  
Монгол орны газрын доорхи усны нөөцөд усжсан хагарлын эзлэх байр суурь  
Хүнсний ногооны дээжинд цацрагийн хэмжилт хийсэн судалгааны дүнгээс  
Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles  
Өндөр энергийн бөмбөгөн тээрмээр гарган авсан ZnO нанобөөмийн судалгаа  
Ухаалаг материал  
Нүүрстөрөгч, Нүүрстөрөгчийн нанохоолой  
Нанокомпьютер  
Онгилог нуурын фосфорит дахь ураны эрдсийн кристалл бүтцийн судалгаа  
Хөвсгөлийн фосфоритын голлох ордуудын ураны агуулга, бүтцийн судалгаа  
“Synthesis and characterization of ZnO nanoparticles ”  
Шингэн цеолитын бэлдмэл гарган авах боломж  
“Synthesis of Nanoparticles ZnO by mechanochemical processing”  
“Synthesis, structural and X-ray analysis of Co nanoparticles”  
Crystal structure of zinc oxide nanoparticles  
Characterization of antibacterial polymer films based on PVA and silver nitrate,  
Synthesis and characterization of Co nanoparticles,  
<<
1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019