Багануур хотын хэрлэнгийн хөвөө орчмын хөрсний цацраг идэвхийн судалгаа  
Soil Radioactivity of Baganuur сity in Mongolia  
Natural radiation background in the some petroleum fields of Mongolia  
Study on natural radioactivity and assesment of radiological hazards in some oil exploration fields of Mongolia  
Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь  
Some Feedbacks Detected in Permafrost Rapid Thawing in Mongolia  
Нанокомпозит  
Нанотехнологи дахь Квант эффект  
Квант бүтцүүд: Нанокластер ба квант цэг  
Байгаль өөрөө нанотехнологич  
Говийн бүсийн ургамлын усан хангамжийн онцлогийг гидрогеологийн үүднээс ангилах нь  
Говийн бүсийн ургамлын усан хангамжийн онцлогийг гидрогеологийн үүднээс ангилах нь  
Монгол орны газрын доорхи усны нөөцөд усжсан хагарлын эзлэх байр суурь  
Хүнсний ногооны дээжинд цацрагийн хэмжилт хийсэн судалгааны дүнгээс  
Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles  
Өндөр энергийн бөмбөгөн тээрмээр гарган авсан ZnO нанобөөмийн судалгаа  
Ухаалаг материал  
Нүүрстөрөгч, Нүүрстөрөгчийн нанохоолой  
Нанокомпьютер  
Онгилог нуурын фосфорит дахь ураны эрдсийн кристалл бүтцийн судалгаа  
Хөвсгөлийн фосфоритын голлох ордуудын ураны агуулга, бүтцийн судалгаа  
“Synthesis and characterization of ZnO nanoparticles ”  
Шингэн цеолитын бэлдмэл гарган авах боломж  
“Synthesis of Nanoparticles ZnO by mechanochemical processing”  
<<
1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019