Физикийн хичээлийн бие даалтын цагийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломжууд  
Инертийн хийн атомуудын үндсэн төлөвийг квант шингэний динамик ойролцоололоор тооцоолох  
Квант шингэний динамик ойролцоололоор тооцоололоор гелийн атомын үндсэн төлөвийг тооцоолох  
Гелийн атомын үндсэн төлөвийг квант шингэний динамик ойролцоололоор тооцоолох  
Power Supply Safty Consideration for Medical Facilites  
Нярайн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах асуудалд  
Ангиографи аппаратны дүрсийн чанарыг дээшлүүлэх асуудалд  
BME edication and training in Mongolia  
Power quality issues and effects on medical electrical equipment operation  
Монгол дахь компьютерт томографийн өнөөгийн байдал  
Автоклавын үйл ажиллагааг дээшлүүлсэн зарим үр дүн  
Цахилгаан энергийн чанарын стандарт, түүнд хийсэн харьцуулсан судалгаа  
Оюутнуудын насан туршийн боловсролыг дэмжих асуудалд  
ЭВМ и микропроцессорная техника в проектирование  
Rheology-the basis for construction bachinery  
Усан дахь цацраг идэвхт радон, түүний хэрэглээ  
Багануур хотын хэрлэнгийн хөвөө орчмын хөрсний цацраг идэвхийн судалгаа  
Soil Radioactivity of Baganuur сity in Mongolia  
Natural radiation background in the some petroleum fields of Mongolia  
Study on natural radioactivity and assesment of radiological hazards in some oil exploration fields of Mongolia  
<<
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019