INFLUENCE OF SOIL, COAL AND ASH RADIOACTIVITY TO POPULATION HEALTH OF BAGANUUR CITY OF MONGOLIA  
Estimation of soil erosion in Selenge, Darkhan provinces of Mongolia  
Natural background radiation in the some petroleum exploration fields of Mongolia  
Radiotracer application in Mongolian hospital  
Физикийн хичээлийн бие даалтын цагийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломжууд  
Инертийн хийн атомуудын үндсэн төлөвийг квант шингэний динамик ойролцоололоор тооцоолох  
Квант шингэний динамик ойролцоололоор тооцоололоор гелийн атомын үндсэн төлөвийг тооцоолох  
Гелийн атомын үндсэн төлөвийг квант шингэний динамик ойролцоололоор тооцоолох  
Power Supply Safty Consideration for Medical Facilites  
Нярайн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах асуудалд  
Ангиографи аппаратны дүрсийн чанарыг дээшлүүлэх асуудалд  
BME edication and training in Mongolia  
Power quality issues and effects on medical electrical equipment operation  
Монгол дахь компьютерт томографийн өнөөгийн байдал  
Автоклавын үйл ажиллагааг дээшлүүлсэн зарим үр дүн  
Цахилгаан энергийн чанарын стандарт, түүнд хийсэн харьцуулсан судалгаа  
Оюутнуудын насан туршийн боловсролыг дэмжих асуудалд  
ЭВМ и микропроцессорная техника в проектирование  
Rheology-the basis for construction bachinery  
Усан дахь цацраг идэвхт радон, түүний хэрэглээ  
<<
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019