ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ХЭВЛЭМЭЛ МАТЕРИАЛУУДЫН ТӨРӨЛ ХЭЛБЭРҮҮДЭЭС  
Рекламын бүрдэл хэсэг, тэдгээрийн гоо сайхны үнэлэмж хэмжүүр  
Дүрслэх урлагийн хэл, график дүрслэлийн зарим хэллэгүүдийг сонжин уншиж ...  
Зар сурталчилгааны хэвлэмэл материалуудын төрөл, хэлбэрүүдээс  
Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь  
Физикийн хичээлийн бие даалтын цагийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломжууд  
Монголын график зургийн үүсэл, хөгжлийн асуудалд  
ШУТИС-ийн Физикийн хичээлийн үнэлгээний системийг боловсронгуй болгох аргачлал  
Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь  
Физикийн хичээлийн бие даалтын цагийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломжууд  
Рекламын бүрдэл хэсэг, тэдгээрийн гоо сайхны үнэлэмж хэмжүүр.  
Эрээст холбоос, түүний үүсэл хөгжлийн судалгаа  
Өгий нуурын хөрсөн дэх антропоген нөлөөлөл  
Influence of soil, coal and ash radioactivity to population health of Baganuur city of Mongolia  
Design of Energy Efficient ZigBee Module  
Reducing False Alarms Caused by Wind Effect in Automatic Security Perimeter System  
Design of Energy Efficient ZigBee Module using Hardware Technique  
Soil Radioactivity in the Some Petroleum Exploration Fields of Mongolia  
INFLUENCE OF SOIL, COAL AND ASH RADIOACTIVITY TO POPULATION HEALTH OF BAGANUUR CITY OF MONGOLIA  
Estimation of soil erosion in Selenge, Darkhan provinces of Mongolia  
Natural background radiation in the some petroleum exploration fields of Mongolia  
Radiotracer application in Mongolian hospital  
<<
1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019