Мөөгөнцрийг дарангуйлах бактерийн молекул биологийн судалгаа  
Molecular study result of Bacillus thuringiensis  
ЧАЦАРГАНЫ ВЕГЕТАТИВ ЭРХТНИЙ БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА  
Чацаргана ургамлын иш, холтос, навчны биологийн идэвхийн судалгаа  
Тахианы махны үйлдвэрийн цехэд HACCP нэвтрүүлэх арга зам, ЭШ-ний өгүүлэл  
“Quorum sensing Escherichia coli regulators B and C (QSeBC) acts at initiation of DNA replication in E.coli K-12  
A study on the geographical variation of features of the Hippophae rhamnoides L.spp mongolica Rousi in Mongolia  
Identification of the genera Rhodotorula isolating from sea buckthorn fruits using API20 system and RAPD PCR  
Development of Perimeter Intrusion Detection Device based on Triboelectric Effect  
Einige Probleme der Fachsprachenforschung  
Герман хэлний хичээлд Мнемотехник ашиглах тухайд  
Математикийн мэргэжлийн үг хэллэг, толь бичгийн судалгааны хүрээнд  
Deutschkurs fuer Ingenieure an der Mongolischen Universitaet fuer Wissenschaft und Technologie  
Шашны үг хэллэгийн орчуулгын онцлог байдал  
Урбан спорт ба хотын орон зай  
БАРИЛГЫН ДОТООД ОРОН ЗАЙД БАЙГАЛИЙН ГЭРЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ  
Улаанбаатар хотын XX зууны үеийн түүхэн дурсгалт барилга, байгууламжуудын архитектурын судалгаа  
Барилгын дотоод орон зайд байгалийн гэрлийг нэмэгдүүлэх боломж  
"Архитектурын дизайн" хичээлийн сургалтын арга зүйг шинэчлэх арга зам  
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAVEL BEHAVIOR AND NEIGHBORHOOD CHARACTERISTICS  
Study on the Current Situation of Traditional Dwelling in Ulaanbaatar, Mongolia  
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  
<<
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019