Монгол болон Сартуул үүлдрийн хонины ДНХ-ийн судалгаа  
Монгол ямааны митохондрийн ДНХ-ийн молекул генетикийн судалгаа  
Bacillus thuringiensis-ийн 16S рРНХ-ийн молекул биологийн судалгаа  
Монгол (халх)хонины митохондрийн ДНХ-ийн судалгаа  
ЛАКТОЗ ЗАДЛАГЧ ДРОЖЖИЙН API СИСТЕМ БОЛОН PCR-ИЙН ҮР ДҮНГ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА  
АНТАГОНИСТ ИДЭВХИT БАКТЕРИЙН СУДАЛГАА  
Мөөгөнцрийг дарангуйлах бактерийн молекул биологийн судалгаа  
Molecular study result of Bacillus thuringiensis  
ЧАЦАРГАНЫ ВЕГЕТАТИВ ЭРХТНИЙ БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА  
Чацаргана ургамлын иш, холтос, навчны биологийн идэвхийн судалгаа  
Тахианы махны үйлдвэрийн цехэд HACCP нэвтрүүлэх арга зам, ЭШ-ний өгүүлэл  
“Quorum sensing Escherichia coli regulators B and C (QSeBC) acts at initiation of DNA replication in E.coli K-12  
A study on the geographical variation of features of the Hippophae rhamnoides L.spp mongolica Rousi in Mongolia  
Identification of the genera Rhodotorula isolating from sea buckthorn fruits using API20 system and RAPD PCR  
Development of Perimeter Intrusion Detection Device based on Triboelectric Effect  
Einige Probleme der Fachsprachenforschung  
Герман хэлний хичээлд Мнемотехник ашиглах тухайд  
Математикийн мэргэжлийн үг хэллэг, толь бичгийн судалгааны хүрээнд  
Deutschkurs fuer Ingenieure an der Mongolischen Universitaet fuer Wissenschaft und Technologie  
Шашны үг хэллэгийн орчуулгын онцлог байдал  
Урбан спорт ба хотын орон зай  
<<
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019