“MSP 430 микроконтроллерын TinyOS-д суурилсан 3D акселерометрийн дохионы боловсруулалт”  
Эрүүл мэндийн хяналтын зүүдэг төхөөрөмж зохион бүтээх асуудалд  
Хүний зүрхний цахилгаан бичлэг болон хөдөлгөөний төрөл танилтын дохио боловсруулалтын судалгааv  
Wireless monitoring method for diabetic foot temperature  
The Wearable ECG and Motion Type Monitoring Device for Living Environment  
A. Method for Semidefinite Quasiconvex Maximization Problem  
CALCULATING DRIVER'S ACTION AND CHARACTERS BY ALCOHOL AMOUNT IIN HIS BLOOD  
Effective Computer Model for Recognizing Nationality from Frontal Image  
Developing the drivers control system of alcohol consumption  
Automatic region of interest determination method in dual energy X-ray absorptiometry of the femur and spine  
ISSUES REGARDING TRADITION AND REFORM IN THE PASTURE LAND  
Шинээр баригдаж буй "Дархан" нарны цахилгаан станц, 10/110кВ-ын дэд станцын хяналт, мэдээлэл удирдлагын системийн талаарх тойм судалгаа  
Картина мира в монгольской традиционной культуре  
Molecular study result of Bacillus thuringiensis  
Монгол (халх)хонины митохондрийн ДНХ-ийн судалгаа  
Bacillus thuringiensis-ийн 16S рРНХ-ийн молекул биологийн судалгаа  
BACILLUS THURINGIENSIS-ИЙН НУТГИЙН ОМГИЙН CRY 1 ГЕНИЙН РЕCТЕРИКЦИЙН АНАЛИЗИЙН ҮР ДҮНГЭЭС  
Гадаад хэлний хичээлд "мнемотехник" ашиглах нь  
<<
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019