BACILLUS THURINGIENSIS БАКТЕРИЙН АНГИЛАЛ ЗҮЙГ CJ ПРАЙМЕРУУД АШИГЛАН ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
Орос, герман, монгол хэлэнд ёгт үг хэллэг төлөвшсөн байдал  
Тraditional habits and conservation of natural resources  
Тархмал байршил бүхий мэдрүүрийн сүлжээнд (USN) –суурилсан ECG болон аксиллометрийн анализ  
USN –г хүний зүрхний алсын зайн оношлогоонд хэрэглэх нь  
Ubiquitous Sensor Networks for Medical Care  
"Дүрс боловсруулалт дээр үндэслэгдсэн е-буудлагын систем зохион бүтээх асуудал"  
Implementation of early diagnostic device for diabetic foot using the thermal sensor  
Дүрс боловсруулалтанд суурилсан чихрийн шижин өвчинг урьдчилан тодорхойлох эрүүл мэндийн хяналтын өдөр тутмын төхөөрөмж  
Өдөр тутмын эрүүл мэндийн хяналтын төхөөрөмжийн дохионы урьдчилсан боловсруулалт  
Preprocessing Techniques for Daily Healthcare Device Using SHIMMERTM Wireless Sensor Platform  
11. “Боловсролын тулгамдсан асуудалд”  
10. “Эгэх үйл үгийг хэрэглэхэд монгол оюутан, сурагчид гаргадаг түгээмэл алдаа, түүнээс сэрэмжлэх”  
Ухаалаг хотын хөгжлийн түвшинг үнэлэх аргачлалын асуудалд  
Харилцаа холбооны салбарын удирдлагын бүтцийн өөрчлөлт, шинэчлэлт  
Монгол Улсын харилцаа холбооны салбарыг зах зээлд шилжүүлсэн туршлага, үр дүнгийн судалгаа  
“MSP 430 микроконтроллерын TinyOS-д суурилсан 3D акселерометрийн дохионы боловсруулалт”  
Эрүүл мэндийн хяналтын зүүдэг төхөөрөмж зохион бүтээх асуудалд  
Хүний зүрхний цахилгаан бичлэг болон хөдөлгөөний төрөл танилтын дохио боловсруулалтын судалгааv  
Wireless monitoring method for diabetic foot temperature  
The Wearable ECG and Motion Type Monitoring Device for Living Environment  
A. Method for Semidefinite Quasiconvex Maximization Problem  
CALCULATING DRIVER'S ACTION AND CHARACTERS BY ALCOHOL AMOUNT IIN HIS BLOOD  
<<
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019