An agent oriented approach for home automation systems  
Improving software debug ability on cycle-accurate simulation of the LEON2 processor  
Сонин хэвлэлийн хэл найруулгад хийсэн ажиглалт  
Network security management in MUST  
Д. Нацагдоржийн Ламбугайн нулимс өгүүллэлд хийсэн ажиглалт  
Digital system design FPGA design flow. Simulation and Verification  
Some teaching methods in the Вusiness English classroom  
Дохиолол хяналтын иж бүрэн систем нэвтрүүлэх нь  
Алслагдсан объектын мэдээллийг GSM системийн гар утас ашиглан хянах нь  
“USB интерфейсийн судалгаа”  
DSRC-г ашиглан нийтийн тээврийн хэрэгслийг бүртгэх”  
V2V Crash Avoidance System Using Millimeter Wave Chirp Signal  
USN for Medical Care in Mongolia  
монгол япон хэлний тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэргийн судалгаа  
Некоторые проблемы в переводе русских фразеологизмов на монгольский язык  
Заимствованные русские антропонимии в системе личных имён монголов  
文学としての歌舞伎と人民革命勝利前のモンゴルの戯曲  
The wearable ECG and motion type monitoring device for living environment  
Хүний зүрхний цахилгаан бичлэг болон хөдөлгөөний төрөл танилтын дохио боловсруулалтын судалгаа  
Эрүүл мэндийн хяналтын зүүдэг төхөөрөмж зохион бүтээх асуудалд  
Роль и значение сам работы студентов  
Орос хэлний хичээлийн оюутны бие даах ажлын онцлог, дасгалын хувилбар  
<<
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019