Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах шинэ хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх асуудалд  
Төмөр замын геометрийн хэмжилтийн 3D загварчлал  
Гэрлэн дохионы мэдрэмжийг системийн импульсийн дохиогоор илэрхийлэх  
Кюли-Тюкийн хурдан хувиргалтын алгоритмыг дүрсийн салангид хувиргалтанд хэрэглэх асуудалд  
Телевизийн дүрсэн дэх хөдөлгөөнт биетийн характеристикийг тодорхойлох асуудалд  
Төмөр замын геометр параметрийг хянах асуудалд  
Дулааны хяналтын автоматжуулсан систем  
Railway track gauge measurement using non-contacting sensors  
Зайн өөрчлөлтийг динамик орчинд хэмжих боломжийн судалгаа  
Шинэ хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх боломж  
Микроэлектроникийн загварчлалын хэл VHDL-ийг сургалтанд хэрэглэх боломж  
Кредит систем ба техник хангамжийн сургалтын өнөөгийн байдал  
Хиймэл оюунд суурилсан чатботын хөгжүүлэлтийн асуудалд  
Мэргэжлийн үг хэллэг, нэр томьёоны тайлбар толь  
The study of City Service Development Kit  
ВНЕДРЕНИЕ АКТИВННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН СРЕДЕ  
Ерөнхий боловсролын сургуулийн физикийн хичээлийн электрон хурд хэмжигчийн хялбар шийдэл  
Development of Portable X-Ray Flourescence Analyzer Equipped with X Ray Image Camera  
OTLAKTAKİ GELENEK VE REFORMLA İLGİLİ KONULAR  
21 世界高素质的语文老师  
Гадаад хэлний тухай ерөнхий ойлголт  
Өвөрмөц хэлцийн зарим тольд хийсэн ажиглалт  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019