Халдварын бус зарим өвчний индексийг e-meteopatn программаар тооцоолсон нь  
Эрүүл мэндийн информатик дахь өвчлөлийн тархалтын тандалт  
ИДЭВХТЭЙ СУРГАЛТЫН АРГЫГ ОНЛАЙН ОРЧИНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ  
Боловсролын инновацийн үйл явц ба зурагзүйн чиг хандлага  
Хүнсний бүтээгдэхүүний атмосферийн сублимацийн хатаалт  
Стандартын үүсэл хөгжил  
ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТР (ED101, EDT101) ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН ДҮНД ХИЙСЭН СУДАЛГАА  
ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРАГЗҮЙН БАГШ НАРЫН 2015-2016 ОНЫ НАМРЫН УЛИРЛЫН ХИЧЭЭЛИЙН СУРЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН, ТҮҮНД ХИЙСЭН АНАЛИЗ  
Авто зам-Тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал  
ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ  
Түвшний байршилтай тойргийн аксонометрийн элементүүдэд хийсэн судалгаа  
АРХИТЕКТОР Б.ДАМБИЙНЯМЫН УРАН БҮТЭЭЛИЙН ОНЦЛОГ  
Монгол хэлний шинэ дүрмээр бичдэг болсон “700”-н үгийн хэрэглээний судалгаа  
Moodle ашиглан Жолооны дүрмийн шалгалтын системийг боловсруулах нь  
Human dynamics through big data  
A Collaboration Framework based on Social Network in Cloud  
A Study on an Effective Semantic Modeling Method for Cloud Computing  
Design and Implementation of Medical Android Tablet featuring Zigbee  
Төмөр замын хяналтанд бага чадлын утасгүй мэдрэгч сүлжээ ашиглах нь  
Е-Эрүүл мэндийн зориулалтаар хэрэглэх 3D акселерометрийн дохио боловсруулалт  
"NIELVIS II" -т суурилсан сургалтын трайнер  
Зүрхний цахилгаан бичлэгийн математик загварчлал  
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын судалгаа  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 64 65
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019