Роль и значение сам работы студентов  
Улаанбаатар хотын орон зайн хувьсал өөрчлөлт  
Гадаад хэлний хичээлээр оюутны идэвхийг өрнүүлэх зарим аргууд  
BACILLUS THURINGIENSIS БАКТЕРИЙН АНГИЛАЛ ЗҮЙГ CJ ПРАЙМЕРУУД АШИГЛАН ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
Орос, герман, монгол хэлэнд ёгт үг хэллэг төлөвшсөн байдал  
Монгол Улсын харилцаа холбооны салбарыг зах зээлд шилжүүлсэн туршлага, үр дүнгийн судалгаа  
Эрүүл мэндийн хяналтын зүүдэг төхөөрөмж зохион бүтээх асуудалд  
Монгол (халх)хонины митохондрийн ДНХ-ийн судалгаа  
Bacillus thuringiensis-ийн 16S рРНХ-ийн молекул биологийн судалгаа  
Гадаад хэлний хичээлд "мнемотехник" ашиглах нь  
Монгол болон Сартуул үүлдрийн хонины ДНХ-ийн судалгаа  
Монгол ямааны митохондрийн ДНХ-ийн молекул генетикийн судалгаа  
Bacillus thuringiensis-ийн 16S рРНХ-ийн молекул биологийн судалгаа  
Монгол (халх)хонины митохондрийн ДНХ-ийн судалгаа  
ЛАКТОЗ ЗАДЛАГЧ ДРОЖЖИЙН API СИСТЕМ БОЛОН PCR-ИЙН ҮР ДҮНГ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА  
АНТАГОНИСТ ИДЭВХИT БАКТЕРИЙН СУДАЛГАА  
Мөөгөнцрийг дарангуйлах бактерийн молекул биологийн судалгаа  
Чацаргана ургамлын иш, холтос, навчны биологийн идэвхийн судалгаа  
Тахианы махны үйлдвэрийн цехэд HACCP нэвтрүүлэх арга зам, ЭШ-ний өгүүлэл  
Identification of the genera Rhodotorula isolating from sea buckthorn fruits using API20 system and RAPD PCR  
Шашны үг хэллэгийн орчуулгын онцлог байдал  
"Архитектурын дизайн" хичээлийн сургалтын арга зүйг шинэчлэх арга зам  
Зүрхний цахилгаан бичлэгийн Фурьегийн шинжилгээ  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 65 66
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020