Model of communication using information entropy  
Multiple regression analysis on information potential  
EPON сүлжээн дэх энергийн үр ашигтай зурвасын хуваарилалт  
ШУТИС дах япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд  
“Хятад хэлний угтвар үг өгүүлбэрт илрэх бүтцийн судалгаа”  
ШУТИС дахь япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд  
Япон, монгол хэлний хүндэтгэлийн үг хэллэг  
СЭЛБЭ ГОЛЫН ОРЧНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА  
ОЛОН НИЙТИЙН НОГООН ОРОН ЗАЙН ХҮРТЭЭМЖИЙН СУДАЛГАА  
ГУДАМЖНЫ ОРОН ЗАЙН ДИЗАЙНЫ СУДАЛГАА  
Чөмөгний тосны баяжмалын биологийн үзүүлэлт  
Малын наралтай өөхлөг эдийн химийн найрлагын судалгааны үр дүн  
WDM-TDM PON сүлжээний долгионы урт болон зурвас хуваарилалтын арга  
WDM-TDM PON сүлжээний зурвас хуваарилалтын арга  
Инженерийн удиртгал хичээлийн сургалтын үр дүнд хийсэн дүн шинжилгээ  
ДАМЖУУЛЛЫН ТҮВШНИЙ ПРОТОКОЛД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮНГҮҮД  
ҮДСБ-ЫН CDIO ЗАГВАРЫН ДАГУУ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДАЛД  
CY8C4245-AXI483 микроконтроллёр дээр суурилсан тоон шүүлтүүрийн хэрэгжүүлэлт  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 64 65
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019