WiFi сүлжээ ашиглан хэрэглэгчийн байршил тогтоох ухаалаг утасны программ  
Сайн программ хангамжийн инженерчлэлийн судалгааны өгүүлэл бичих  
Model of communication using information entropy  
Multiple regression analysis on information potential  
EPON сүлжээн дэх энергийн үр ашигтай зурвасын хуваарилалт  
ШУТИС дах япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд  
“Хятад хэлний угтвар үг өгүүлбэрт илрэх бүтцийн судалгаа”  
ШУТИС дахь япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд  
Япон, монгол хэлний хүндэтгэлийн үг хэллэг  
СЭЛБЭ ГОЛЫН ОРЧНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА  
ОЛОН НИЙТИЙН НОГООН ОРОН ЗАЙН ХҮРТЭЭМЖИЙН СУДАЛГАА  
ГУДАМЖНЫ ОРОН ЗАЙН ДИЗАЙНЫ СУДАЛГАА  
Чөмөгний тосны баяжмалын биологийн үзүүлэлт  
Малын наралтай өөхлөг эдийн химийн найрлагын судалгааны үр дүн  
WDM-TDM PON сүлжээний долгионы урт болон зурвас хуваарилалтын арга  
WDM-TDM PON сүлжээний зурвас хуваарилалтын арга  
Инженерийн удиртгал хичээлийн сургалтын үр дүнд хийсэн дүн шинжилгээ  
ДАМЖУУЛЛЫН ТҮВШНИЙ ПРОТОКОЛД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮНГҮҮД  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 65 66
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020