Хүрээлэн буй орчны цахилгаан соронзон бохирдол  
Зуурмагийн хэвлэх төхөөрөмжийн ПИД удирдлага, түүний загварчлал  
Дүрс боловсруулалтын зарим үр дүнг үйлдвэрийн дамжлагад ашиглах нь  
О.ТЛЕЙХАНЫ НЭРЭМЖИТ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН БАРИЛГЫН ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА  
ИДЭВХТЭЙ СУРГАЛТЫН АРГЫГ АРХИТЕКТУРЫН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН A.AR 226 АРХИТЕКТУРЫН ДИЗАЙН-I ХИЧЭЭЛД ХЭРЭГЛЭЖ БУЙ БАЙДАЛ  
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ШААРДЛАГЫГ ТООЦСОН ГУДАМЖНЫ ОРОН ЗАЙН СУДАЛГАА /Жуулчны гудамжны жишээн дээр/  
ХОТЫН АШИГЛАЛТ БАГАТАЙ ОРОН ЗАЙГ ОЛОН НИЙТИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ОРЧИН БОЛГОХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА  
БАРИЛГЫН ХЭЛБЭР, БАРИЛГАЖИЛЫН НЯГТРАЛ, ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТӨНД НӨЛӨӨЛӨХ ЗОНХИЛОХ САЛХИНЫ НӨЛӨӨГ ЗАГВАРЧЛАХ НЬ  
НҮҮДЛИЙН СОЁЛ ИРГЭНШИЛ: РУРАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН УХААНЫГ МАНАЙ ОРОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГА  
Хичээлийн суралцахуйн үр дүнг үнэлэх асуудалд  
ТЕХНИКИЙН ГРАФИК ДҮРСЛЭЛИЙН ҮҮСЭЛ, ХӨГЖИЛ  
Мэдээлэл холбооны сүлжээний ачааллын эрчмийг тооцоолох арга  
Монгол малын махны хүйтний боловсруулалтын судалгаа  
0.4 кВ-н хөдөлгүүрийн удирдлага, хамгаалалтыг микроконтроллёрын төхөөрөмж ашиглан гүйцэтгэх  
Олон нийтийн газар гар утас хэрэглэгчидийн цэнэг дуусах асуудлыг нарын зайн системээр шийдэх  
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗАМЧЛАЛЫГ БОДИТ ХУГАЦААНД ТОДОРХОЙЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАГВАР  
MEMS-Д СУУРИЛСАН ХҮНИЙ БИЕИЙН ИДЭВХТЭЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТАНИХ СУДАЛГАА  
Feasibility Study of Power Free Sensing System for Freight Train Monitoring  
МИКРО СУВГААР УРСАХ ШИНГЭН ДЭХ ЭГЭЛ ХЭСГИЙГ ДИЭЛЕКТРОФРОЗЫН АРГААР ЯЛГАХ ЗАГВАР БА СИМУЛЯЦИ  
Тооцооллын хүнд бодлогыг биалгоритмаар шийдэх  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 65 66
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020